Học bổng

Các loại học bổng dành cho lưu học sinh của Trường ĐHTC-KTVN(YUFE):

 

Loại hình đào tạo

Thời gian đăng ký

Các bước đăng ký

Tài liệu cần nộp và các đìều kiện cụ thể khác

Học bổng của chính phủ Trung Quốc

Dành cho mọi đối tượng sau đại học

Thông thường thời gian học viên xin học bổng là từ tháng 01 đến tháng 04 hàng năm, thời gian đăng ký cụ thể mời bạn theo dõi trang mục Thông báo quan trọng

 

1.Người xin học bổng nộp đơn đến các đơn vị cử sang hoặc Đại sứ quán các nước tại Trung Quốc (Tổng lãnh sự quán)trong thời gian qui đinh và xác nhận tư cách.

2.Truy cập website: http:// laihua.csc.edu.cn,điền đầy đủ thông tin vào đơn xin.

3.In đơn đăng ký sau đó nộp hai đơn và các tài liệu liên quan đến phòng Giao lưu và Hợp tác quốc tế của trường ĐHTC - KTVN.

4.Chờ đời thông báo kết quả xét chọn

Nội dung cụ thể xin theo dõi website: http://www.csc.edu.cn/Laihua/scholarshipen.aspx

Học bổng của tỉnh Vân Nam

 

Cử nhân, thạc sĩ trở lên, học sinh học tiếng, đào tạo chuyên ngành, nhà nghiên cứu

 

Thông thường thời gian học viên xin học bổng là từ tháng 02 đến tháng 05 hàng năm, thời gian đăng ký cụ thể mời bạn theo dõi trang mục Thông báo quan trọng

 

1.Người xin học bổng gửi các tài liệu xin học bổng đến phòng Giao lưu và Hợp tác quốc tế của trường ĐHTC - KTVN.

2.Chờ đợi thông báo kết quả xét chọn

 

 

Nội dung cụ thể mời bạn tra kiếm trên trang mục Thông báo quan trọng

Học bổng doanh nghiệp: Nhà trường liên kết với các doanh nghiệp để cấp học bổng như học bổng của Tập đoàn sản xuất Đồng tại tỉnh Vân Nam. Nội dung cụ thể mời bạn tra kiếm trên trang mục Thông báo quan trọng.

 
Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing