Các bước nhập học và tài liệu

 

Thứ tự

Quy trình đăng ký

Đăng ký

1

Lấy mẫu “Đơn xin nhập học của lưu học sinh tại trường Đại học Tài chính và kinh tế Vân Nam” ở Phòng Giao lưu Hợp tác Quốc tế Đại học Tài chính và kinh tế Vân Nam hoặc tải trên mạng.

2

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Phòng Giao lưu Hợp tác Quốc tế Đại học Tài chính và kinh tế Vân Nam. Gồm  những giấy tờ sau: Đơn xin học đã điền đầy đủ thông tin, bản sao hộ chiếu, bản sao bằng tốt nghiệp, học bạ (có công chứng), bằng HSK.

3

Chờ kết quả thẩm tra nhập học

Nhập học

4

Học sinh trúng tuyển phải đến Phòng Giao lưu Hợp tác Quốc tế Đại học Tài chính và  kinh tế Vân Nam đăng ký nhập học trong thời gian quy định và nộp lệ phí đăng ký.

5

Học sinh học ngôn ngữ sẽ căn cứ theo trình độ tiếng Trung trực tiếp để chia lớp nhập học.

Học sinh theo học từ chương trình Đại học trở lên phải tham gia thi tuyển sinh của Đại học Tài chính và kinh tế Vân Nam

6

Những học sinh trúng tuyển phải nộp đầy đủ học phí và làm nốt các thủ tục nhập học .

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing