Thành quả nghiên cứu

Trường rất coi trọng nghiên cứu ngành học. Từ năm 2000 đến nay, trường đã đạt được 1 giải nhì về thành quả dạy học cấp quốc gia, 25 giải thành quả dạy học cấp tỉnh, 1 giải nhất giáo trình xuất sắc do bộ giáo dục cấp; đảm nhận 41 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, 249 đề tài cấp tỉnh; xuất bản 872 bộ tài liệu và tác phẩm chuyên ngành, phát biểu 9970 bài luận văn nghiên cứu khoa học, trong đó có 78 bài được SCI, EI, ISTP, ISSHP tuyển chọn; 2 giải thành quả nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, 149 giải cấp tỉnh; chủ ban gồm có các tạp chí ấn phẩm “ Đại học kinh tế tài chính Vân Nam”, “ Bản khoa học xã hội - Học báo Đại học kinh tế tài chính Vân Nam” và “Nghiên cứu và tư vấn”. Thiết lập mối quan hệ hợp tác rộng rãi với hơn 100 đơn vị các trường đại học và cao đẳng trong nước, các sở nghiên cứu khoa học, các đơn vị xí nghiệp, cơ quan địa phương các cấp trong tỉnh, ..v…v.., thiết lập 1 loạt các hạng mục hợp tác và căn cứ thực tiễn mang tính thực tế giữa mối quan hệ của trường với trường, trường với xí nghiệp.
 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing