Đại diện Học viện kinh doanh Audencia Pháp đến thăm trường ta

Trang chủ» Tin tức» Tin tức ngoại sự» Đại diện Học viện kinh doanh Audencia Pháp đến thăm trường ta 2019-12-16
 
Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2019, chủ nhiệm Khu phát triển Trung Quốc Học viện kinh doanh Audencia Pháp ngài Thạch Đông Huy đến thăm trường ta.Phó giám đốc Sở giao lưu hợp tác quốc tế Tăng Khiên đã gặp gỡ các vị khách và tiến hành hội đàm.
 
Ngài Tăng Khiên đã giới thiệu ngắn gọn về tình hình phát triển quốc tế hóa của trường ta, và đưa ra đề xuất phương hướng hợp tác trong tương lai của hai bên.Ngài cho rằng, hai bên có thể tận dụng các dự án trao đổi sinh viên như một cơ hội, triển khai một loạt các hợp tác giao lưu.Các đơn vị liên quan sẽ cùng hợp tác thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên miễn phí với Audencia, nhanh chóng thực hiện chương trình dự bị thạc sĩ 3+1+1.Ngài Thạch Đông Huy giới thiệu tình hình cơ bản và lợi thế học tập của Học viện kinh doanh Audencia Pháp.Ngài bày tỏ, hy vọng rằng chuyến thăm này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác ổn định lâu dài, từng bước mở rộng mức độ và phương thức hợp tác với trường đại học chúng ta .

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing