Dịch vụ vi-sa

Sau khi đăng ký vào trường, nộp hộ chiếu cho học viện ASEAN để làm thủ tục.

Người phụ trách: Thầy Nhiếp    Số điện thoại: 0871-65110325

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing