Trao đổi sinh viên

Giới thiệu về dự án hợp tác với nước ngoài của Trường

No

Tên dự án

Bên hợp tác

Trình độ

Định hướng chuyên ngành

Học vị được cấp

1

Dự án giáo dục bậc đại học chuyên ngành kinh tế và thương mại quốc tế hợp tác giữa trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam và Đại học Cook, Hoa Kỳ

Đại học Cook, Hoa Kỳ

Đại học

4 định hướng chuyên ngành là thương mại quốc tế, kế toán quốc tế, tiếng anh thương mại quốc tế, quản lý dự án

Sau khi tốt nghiệp nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp đại học và bẳng cử nhân do bên hợp tác trong nước cấp, nhận được giấy chứng nhận học vị cử nhân do bên hợp tác nước ngoài cấp

2

Dự án giáo dục bậc đại học chuyên ngành kế toán học hợp tác giữa trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam và Đại học Charles Sturt Australia

Đại học Charles Sturt Australia

Đại học

3 định hướng chuyên ngành là kế toán quốc tế, tài chính quốc tế, quản lý tài chính

Sau khi tốt nghiệp nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp đại học và bẳng cử nhân do bên hợp tác trong nước cấp, nhận được giấy chứng nhận học vị cử nhân do bên hợp tác nước ngoài cấp

3

Dự án giáo dục bậc đại học chuyên ngành tài chính học hợp tác giữa trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam và Đại học Edinburgh Napier, Vương quốc Anh

Đại học Edinburgh Napier,  Vương quốc Anh

 

Đại học

Dịch vụ tài chính

Sau khi tốt nghiệp nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp đại học và bẳng cử nhân do bên hợp tác trong nước cấp, nhận được giấy chứng nhận học vị cử nhân do bên hợp tác nước ngoài cấp

 

4

Dự án giáo dục học vị thạc sĩ chuyên ngành quản lý bất động sản hợp tác giữa trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam và trường Đại học Greenwich, Vương quốc Anh

Đại học Greenwich, Vương quốc Anh

Thạc sĩ

Bất động sản

Nhận được giấy chứng nhận học vị thạc sĩ do bên hợp tác nước ngoài cấp

 

 

5

Dự án giáo dục học vị thạc sĩ chuyên ngành quản lý dự án hợp tác giữa trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam và Đại học Greenwich, Vương quốc Anh

Đại học Greenwich, Vương quốc Anh

Thạc sĩ

Quản lý dự án

Nhận được giấy chứng nhận học vị thạc sĩ do bên hợp tác nước ngoài cấp

 

 

Dự án dành cho bậc đại học

No

Tên dự án

Bên hợp tác

Trình độ

Định hướng chuyên ngành

Học vị được cấp

1

Dự án hai học vị giữa trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam và Học viện thương mại cao đẳng Montpellier Pháp

Học viện thương mại cao đẳng Montpellier Pháp

Đại học 3+1

Quản lý công thương

Sau khi tốt nghiệp nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp đại học và bẳng cử nhân do bên hợp tác trong nước cấp, nhận được giấy chứng nhận học vị cử nhân do bên hợp tác nước ngoài cấp

 

2

Dự án giáo dục bậc đại học giữa Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam và Đại học Edinburgh Napier, Vương quốc Anh

Đại học Edinburgh Napier, Vương quốc Anh

Đại học 3+1

Chuyên ngành khoa học và kỹ thuật máy tính, quản lý thông tin và hệ thống thông tin

Sau khi tốt nghiệp nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp đại học và bẳng cử nhân do bên hợp tác trong nước cấp, nhận được giấy chứng nhận học vị cử nhân do bên hợp tác nước ngoài cấp

 

3

 “Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhân tài Trung-Mỹ 1+2+1”

Hơn 10 trường Đại học của Hiệp hội Học viện Đại học bang của Mỹ

Đại học 1+2+1

Quản lý công thương, khoa học máy tính…

Sau khi tốt nghiệp nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp đại học và bẳng cử nhân do bên hợp tác trong nước cấp, nhận được giấy chứng nhận học vị cử nhân do bên hợp tác nước ngoài cấp

 

 

 

Dự án dành cho sinh viên cao học

No

Tên dự án

Bên hợp tác

Trình độ

Định hướng chuyên ngành

Học vị được cấp

1

Dự án giáo dục hợp tác giữa Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam và Thái Lan (Học viện MBA)

Đại học Assumption Thái Lan

MBA “1+1.5”

MBA“1+2”

Thạc sĩ quản lý công thương

Học sinh nước ngoài được cấp học vị kép, học sinh Trung Quốc được cấp học vị của đối tác nước ngoài

2

Dự án bồi dưỡng liên hợp thạc sĩ kép thương mại quốc tế

Dự án liên kết đại học Shangri-La

Thạc sĩ: 0.5 năm”0.5+1 năm Đại học Newcastle Australlia

Thương mại quốc tế

Nhận được hai bằng học vị thạc sĩ của Trung Quốc và Australia

3

Dự án dự bị thạc sĩ 1+1 hợp tác giữa Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam và Đại học Newcastle Australlia

Đại học Newcastle Australlia

Dự án dự bị thạc sĩ 1+1

 

Được cấp học vị thạc sĩ của trường Đại học Newcastle

 

Dự án trao đổi học sinh (Chỉ được cấp bằng tốt nghiệp và bằng học vị của trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam)

1. Dự án trao đổi học sinh với trường Đại học Dallas, bang Texas Hoa Kỳ

2. Dự án trao đổi học sinh với trường Đại học Đông Bộ Bengal

3. Dự án trao đổi học sinh với trường Học viên quản lý Panyapiwat Thái Lan

4. Dự án trao đổi học sinh với trường Đại học Hoàng gia Chiang Rai, Thái Lan

5. Dự án trao đổi học sinh với trường Đại học Koh Yao, Thái Lan

6. Dự án trao đổi học sinh với trường Đại học Thế kỷ Malaysia

7. Dự án trao đổi học sinh với trường Đại học Tổng thống Indonesia

8. Dự án trao đổi học sinh với trường Đại học quốc dân Indonesia

9.   Dự án 3+1 công nhận tín chỉ với nhau giữa trường chúng tôi với Học viện Thương mại Niu Di-lân

 

Dự án du học ngắn hạn

1. Dự án ngắn hạn của Học viện phát triển doanh nghiệp Ấn Độ

2. Dự án ngắn hạn của Đại học nghệ thuật ứng dụng Vienna, Áo

3. Dự án du học của trường Ngôn ngữ học máy tính Fu Qing tại cố đô Mandalay Myanmar

4. Dự án du học của trường Đại học Huachiew Chalermprakiet, Thái Lan

5. Trường cao đẳng cộng đồng Lào Cai Việt Nam

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing