Phương thức liên hệ

Địa chỉ trườngSố 237 đường Long Tuyền khu Ngũ Hoa thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc

Mã bưu chính: 650221

Tel: + 86 871-65192551,+86 871-65114945

Fax: +86 871-65123634

Website: http://foreign.ynufe.edu.cn

E-mail: foreignaffairs@ynufe.edu.cn   yufeiceo@gmail.com

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing