Các chuyên ngành cử nhân

Các chuyên ngành cử nhân

 Học viện

 Chuyên ngành

Định hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ giảng dạy

Học việnTài chính và Kinh tế

Kinh tế học

 Kinh tế lý thuyết toán học

Tiếng Trung

Kinh tế học

Tiếng Trung

Tài chính học

CCTA(The Chinese Certified Tax Agent)

Tiếng Trung

Tài chính học

Tiếng Trung

Học viện Tiền tệ

Tiền tệ học

Tiền tệ quốc tế

Tiếng Trung

Đầu tư chứng khoán

Tiếng Trung

Tiền tệ học

Tiếng Trung

Bảo hiểm

 

Tiếng Trung

Dự án tiền tệ

 

Tiếng Trung

Học viện Thương mại

Marketing

 

Tiếng Trung

Thương mại điện tử

 

Tiếng Trung

Quản lý nguồn nhân lực

 

Tiếng Trung

Quản lý tài chính

 Tiếng Thái, tiếng việt, tiếng ,tiếng Mianma

Tiếng Trung

Quản trị công thương

Quản trị công thương

Tiếng Trung

Quản lý công ty xuyên quốc gia

Tiếng Trung

Khoa học quản lý

 

Tiếng Trung

 Học viện Kế toán

 Kế toán học

 

CPA (Kế toán viên công chứng)

Tiếng Trung

Kế toán quốc tế

Tiếng Trung

Hệ thống thông tin kế toán

Tiếng Trung

Kiểm toán học

 

Tiếng Trung

Quản lý tài chính

 

Tiếng Trung

 Học viện Tin học

Khoa học và kỹ thuật máy tính

 

Tiếng Trung

Quản lý thông tin và hệ thống thông tin

 

Tiếng Trung

Quản lý mạng

 

Tiếng Trung

Học viện Thống kê và toán học

Toán học và ứng dụng toán học

 

Tiếng Trung

Kinh tế Thống kê học

 

Tiếng Trung

Thống kê học

 

Tiếng Trung

Thống kê ứng dụng

 Thông kê tiền tệ

Tiếng Trung

Toán học tiền tệ

 

Tiếng Trung

Thông tin và kỹ thuật máy tính

 

Tiếng Trung

Học viện Quản lý đô thị và tài nguyên môi trường

Quản lý công trình

Khai thác và quản lý bất động sản

Tiếng Trung

Quy hoạch đô thị - nông thôn

 

Tiếng Trung

Địa lý thiên nhiên và môi trường tài nguyên

Quản lý và quy hoạch đất đai

Tiếng Trung

Định giá tài sản

 

Tiếng Trung

Học viện Ngoại ngữ  Ngoại thương

Tiếng Anh

Quản lý ngân hàng xuyên quốc gia

Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại

 

Tiếng Anh

Thương mại quốc tế

 

Tiếng Trung

Kinh tế và mậu dịch quốc tế

 

Kinh tế và  mậu dịch quốc tế

Tiếng Trung

Kế hoạch đào tạo nhân tài ưu tú

Tiếng Trung

 Học viện Luật

Luật học

 

Tiếng Trung

Học viện Báo chí và truyền thông

Tin vắn học

 

Tin vắn tài chính và kinh tế

Tiếng Trung

 Thương mại, văn hoá quốc tế

Tiếng Trung

 Quảng cáo học

 

Tiếng Trung

Tiếng Hán

 

Tiếng Trung

Học viện Vận chuyển(Logistics

Quản lý vận chuyển(Logistics)

 

Tiếng Trung

Công trình vận chuyển (Logistics)

 

Tiếng Trung

Học viện Quản lý hành chính

 Quản lý hành chính

 

Tiếng Trung

Công tác xã hội

 

Tiếng Trung

 Quản lý sự nghiệp công

 

Tiếng Trung

Chính trị học và hành chính học

 

Tiếng Trung

 Lao động và an sinh xã hội

 

Tiếng Trung

 Học viện Nghệ thuật thiết kế  hiện đại

 Thiết kế đồ họa

Thiết kế quảng cáo

Tiếng Trung

Thiết kế phim hoạt hình

Tiếng Trung

nhiếp ảnh và hậu kỳ làm phim

Tiếng Trung

Thiết kế môi trường

 

Tiếng Trung

 Học viện Công thương quốc tế

Thương mại quốc tế (Hợp tác với Mỹ)

 

Tiếng Trung, tiếng Anh

  Tiếng Anh thương mại quốc tế (Hợp tác với Mỹ)

 

Tiếng Trung, tiếng Anh

 Quản lý dự án (Hợp tác với Mỹ)

 

Tiếng Trung, tiếng Anh

Kế toán quốc tế (Hợp tác với Mỹ, Ôxtrâylia)

 

Tiếng Trung, tiếng Anh

Quản lý tài sản  (Hợp tác với Ôxtrâylia)

 

Tiếng Trung, tiếng Anh

Tiền tệ học  (Hợp tác với Anh)

 Phục vụ tiền tệ

Tiếng Trung, tiếng Anh

Tiiền tệ quốc tế  (Hợp tác với Úc)

 

Tiếng Trung, tiếng Anh

 Học viện Asean

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Thái

 

Tiếng Thái lan

Học viện Du lịch và Thương mại dịch vụ

Quản lý du lịch

Quản lý du lịch

Tiếng Trung

Hướng dẫn viên quốc tế

Tiếng Trung

Quản lý và kinh tế hội chợ

 

Tiếng Trung

Quản lý khách sạn

Quản lý khách sạn

Tiếng Trung

Quản lý nhà hàng

Tiếng Trung

 Học viện Dạy nghề  Trung Hoa

Quảy lý tài chính

Quảy lý tài chính

Tiếng Trung

Thương mại điện tử

Tiêu thụ trên mạng(Internet marketing)

Tiếng Trung

Quản lý dự án

Khai thác và kinh doanh bất động sản

Tiếng Trung

Tiếng Hán

Thư ký thương mại

Tiếng Trung

Kế toán học

Quản lý thông tin tài vụ và tiền tệ công ty

Tiếng Trung

Quản lý và kinh tế hội chợ

Dịch vụ và quản lý hội chợ

Tiếng Trung

Khoa học và kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật ứng dụng Internet

Tiếng Trung

Quản lý du lịch

 

Quản lý du lịch giải trí và thương vụ

Tiếng Trung

Quản lý doanh nghiệp du lịch

Tiếng Trung

Marketing

 Marketing quốt tế

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại quốc tế

Tiếng Trung

Học viện Quản lý khách sạn

Quản lý du lịch

 

Tiếng Trung

 

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing