Học Viện Tài chính và Kinh tế

Năm 2007, Khoa Tài chính (thành lập vào năm 1979) và Khoa Kinh tế (thành lập vào năm 1997) được sáp nhập lại và đổi tên thành Học viện Tài chính và Kinh tế. Hiện nay Học viện có 56 cán bộ giảng dạy và công nhân viên, trong đó có 9 giáo sư (gồm 1 giáo sư Ngành Kinh tế học hàng đầu của nhà trường), 25 phó giáo sư, 20 giáo viên đã có bằng tiến sĩ hoặc đang theo học tiến sĩ. Các chuyên ngành đã có của Học viện gồm hai ngành học hạng nhất và tất cả những ngành học hạng nhì của Kinh tế học lý luận và Kinh tế học ứng dụng

Học viện Tài chính và Kinh tế có ba môn học trọng điểm cấp tỉnh: Tài chính học, Tây phương Kinh tế học, Quốc dân Kinh tế học. Học viện được quyền đào tạo thạc sĩ 10 chuyên ngành như: Chính trị Kinh tế học, Tây phương Kinh tế học, Lịch sử Kinh tế, Lịch sử Tư tưởng Kinh tế, Quốc dân Kinh tế học, Quản lý Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế học Phát triển, Tài chính học, Thuế thu học, Thuế vụ học. Học viện có 681 sinh viên chính quy, 174 học viên cao học. Nhiều sinh viên học viên sau khi tốt nghiệp đã trở thành người giữ vị trí chủ chốt trong các cấp chính quyền, các đơn vị, các xí nghiệp, nhận được sự đánh giá cao của xã hội.

các chuyên ngành cử nhân (4 năm)

Chuyên ngành

Định hướng chuyên ngành

Kinh tế học

 Kinh tế học

Toán Kinh tế học (mathematical economics)

Tài chính học

 Tài chính học

CPA (Kế toán viên công chứng)

Các chuyên ngành thạc sĩ (3 năm)

chuyên ngành

định hướng chuyên ngành

Chính trị Kinh tế học

 Lịch sử Tư tưởng Kinh tế

 Lịch sử Kinh tế

Kinh tế học Phương Tây

Kinh tế học Phát triển

 Quốc dân Kinh tế học

Kinh tế học Lao động

Kinh tế học Sản nghiệp

 Tài chính học

Thuế thu học

Quản lý Kinh tế Nông nghiệp

Thuế vụ học

Tại chức

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing