Thành quả và tình hình hiện tại

Nhà trường có đội ngũ giáo viên hùng hậu với 34 giáo sư đầu ngành và giáo sư thỉnh giảng, trong đó có một giáo sư đạt giải cấp nhà nước về “Công trình nhân tài bách thiên vạn thế kỷ mới”, 5 người là Ủy viên Ủy ban chỉ đạo dạy học các trường đại học và trường cao đẳng toàn quốc của Bộ Giáo dục, 22 người được hưởng trợ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện, 8 người là nhân tài kỹ thuật chuyên môn ưu tú có đóng góp nổi bật của tỉnh và hưởng trợ cấp đặc biệt chính quyền tỉnh, 22 nhân tài dự bị và là người đứng đầu tỉnh về kỹ thuật và học thuật, 6 người đứng đầu tỉnh về nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong các trường đại học, trường cao đẳng của tỉnh, 12 giáo viên dạy học nổi tiếng cấp tỉnh.

Về đào tạo: có 10 chuyên ngành được ủy quyền đào tạo học vị thạc sĩ cấp một, 57 chuyên ngành được ủy quyền đào tạo học vị thạc sĩ cấp hai, 10 chuyên ngành được ủy quyền đào tạo học vị thạc sĩ chuyên ngành; 50 chuyên ngành hệ chính quy, 4 chuyên ngành đặc biệt cấp quốc gia, 1 môn học tiêu biểu đạt giải nhất cấp quốc gia, 1 môn giảng dạy qua video đạt giải nhất cấp quốc gia, 1 môn học song ngữ trọng điểm cấp quốc gia, đồng thời trường cũng có dự án cho sinh viên tự sáng lập sự nghiệp cấp quốc gia; 13 môn học trọng điểm cấp tỉnh, 5 chuyên ngành quan trọng của tỉnh, 7 chuyên ngành xây dựng trọng điểm cấp tỉnh, 1 chuyên ngành thí điểm cải cách mô hình đào tạo nhân tài cấp tỉnh, 2 chuyên ngành thí điểm cải cách tổng hợp cấp tỉnh, 19 môn học giỏi nhất cấp tỉnh, 1 môn giảng dạy qua video gỏi nhất cấp tỉnh, 4 môn song ngữ tiêu biểu cấp tỉnh, 5 trung tâm đầu ngành dạy học cấp tỉnh, 4 khu thí nghiệm sáng tạo mô hình đào tạo nhân tài cấp tỉnh, 1 công trình nâng cao khả năng thực tiễn dạy học hệ chính quy cấp tỉnh, 1 kế hoạch đào tạo giáo dục kỹ sư giỏi cấp tỉnh, 5 đội dạy học cấp tỉnh, 10 phòng làm việc của giáo viên các trường đại học và cao đẳng tỉnh Vân Nam. Trường được nhận giải nhì về thành tích dạy học cấp quốc gia, 12 giải thành tích dạy học cấp tỉnh, 1 giải nhất giáo trình tốt cấp Bộ Giáo dục, 10 giáo trình quy hoạch “Kế hoạch năm năm lần thứ 12” cấp tỉnh, 7 giáo trình tốt cấp tỉnh, 3 giáo trình tốt nhất cấp tỉnh. Trường được Sở Giáo dục tỉnh phê chuẩn là trường có dự án kế hoạch thí nghiệm tính sáng tạo của sinh viên, trường điển hình cải cách dạy học tiếng Anh đại học, nơi đứng đầu đào tạo nhân tài học tiếng Đông Nam Á, ngoài ra trường còn được chính quyền tỉnh Vân Nam xác định là cơ sở đào tạo nhân tài về hợp tác quốc tế kinh tế của tỉnh Vân Nam.

Về nghiên cứu khoa học: từ năm 2008 trở lại, trường đã thiết lập quan hệ hợp tác rộng rãi với các trường đại học và cao đẳng trong nước, với các cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tỉnh, đảm nhiệm 61 dự án nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 289 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh. Trường đã thành lập nhiều cở sở thực tiễn và dự án hợp tác với các trường khác hoặc các doanh nghiệp như khu thí nghiệm sáng tạo mô hình đào tạo nhân tài kế toán quốc tế cấp quốc gia, khu thí nghiệm sáng tạo mô hình đào tạo nhân tài du lịch khu vực, quốc tế hóa cấp tỉnh, khu thí nghiệm sáng tạo mô hình đào tạo nhân tài thống kê học, khu thí nghiệm sáng tạo mô hình đào tạo nhân tài chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực v.v…

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing