Lời phát biểu của hiệu trưởng

Hơn nửa thế kỷ trở lại đây, trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam đã đầu tư nhiều theo nhu cầu về sự phát triển kinh tế xã hội Vân Nam, theo lời dạy bảo “học tập với thái độ nghiêm chỉnh, kết hợp kiến thức với thực tiễn, làm cho kiến thức và thực tiễn thống nhất với nhau; tu dưỡng tốt, chí hướng cao xa”, sáng tạo, đi sâu vào cải cách, làm nổi bật đặc sắc giáo dục “dựa vào địa phương, đào tạo nhân tài kiểu ứng dụng tổng hợp” và đặc sắc phát triển môn học hướng tới Đông Nam Á và Nam Á, cố gắng xây dựng trường trở thành một trường đại học Tài chính và Kinh tế kiểu nghiên cứu giảng dạy có trình độ cao, có nhiều môn học chiếm ưu thế tại Vân Nam, có sức ảnh hưởng trên toàn quốc và nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing