Triển vọng tương lai

Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam giữ vững tinh thần lấy giáo dục con người làm cơ bản, ưu tiên việc giáo dục đạo đức, xây dựng đại học hiện đại, đào tạo cho xã hội những nhân tài có tố chất, khả năng thực tiễn tốt, tiềm năng phát triển lớn. Thúc đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa, nâng cao trình độ theo chuẩn quốc tế, có thể khai thác triệt để nguồn tài nguyên xã hội, đi sâu vào cải cách nội bộ, trú trọng đến việc phát triển ở cơ sở, xây dựng môn học chuyên ngành, đội ngũ nhân tài và môi trường đào tạo có trình độ cao, nâng cao trình độ dạy học, nghiên cứu khoa học, phục vụ và quản lý, quyết tâm xây dựng trường trở thành một trường đại học Tài chính và Kinh tế nổi tiếng về chuyên môn ở Vân Nam, có đặc thù riêng trong toàn quốc và nổi tiếng trên thế giới, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhà nước và khu vực.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing