Lãnh đạo trường

Trang chủ» Giới thiệu» Về trường và lịch sử trường» Lãnh đạo trường» Lãnh đạo trường 2020-06-09

Vương Kiến Dĩnh   Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam

Phục Nhuận Dân   Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam
 
Tạ Xương Hạo    Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam
 
Quế Chính Hoa    Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam
 
Vương Hiểu Bình    Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam
  
Bành Cường   Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam
 
Hồ Hải Ngạn    Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam
 
Trần Quang Du    Bí thư ban Kỷ luật Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam
 
Vương Mẫn     Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam
 
Khoáng Cẩm Vân     Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing