Lịch sử phát triển của trường

Năm 1951, trường Cán bộ Tài chính và Mậu dịch tỉnh Vân Nam được thành lập;

Năm 1981, Bộ giáo dục chính thức phê duyệt nâng cấp trường thành Học viện Tài chính và Mậu dịch Vân Nam, bắt đầu đào tạo hệ cử nhân chính quy;

Năm 1995, trường trở thành trường đại học trọng điểm của tỉnh;

Năm 1997, Bộ giáo dục xét duyệt công việc giảng dạy cử nhân được thông qua;

Năm 1998, Học viện cán bộ quản lý kinh tế Vân Nam được sát nhập vào trường, do vậy Học viện Tài chính và Mậu dịch Vân Nam chính thức được thành lập;

Năm 2003, trường trở thành nơi thí điểm đầu tiên của tỉnh Vân Nam trong lĩnh vực cải cách giáo dục cao đẳng;

Năm 2006, Bộ giáo dục chính thức phê duyệt đổi tên trường thành trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam;

Năm 2006, Bộ giáo dục xét và quyết định công việc giảng dạy cử nhân được thông qua, và được đánh giá “giỏi”;

Năm 2009, bắt đầu xây dựng sau khi nhà trường được quyền cấp bằng tiến sĩ

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing