Đặc sắc lập trường

Mấy năm gần đây, trường Đại học Tài chính và Kinh tế luôn kế thừa quan niệm giải phóng tư tưởng, khai thác tạo mới, luôn kiên trì nguyên tắc đào tạo nhân tài phục vụ cho việc xây dựng kinh tế cũng như phát triển xã hội trong khu vực, tận lực dựa vào lợi thế của các môn học thuộc loại kinh tế tài chính và lợi thế vị trí địa lí gần với các nước ASEAN, tích cực thúc đẩy cải cách dạy học, ra sức xúc tiến xây dựng các môn học, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, từng bước hình thành một kết cấu cơ bản là lấy giáo dục đại học chính quy và cao học làm chính, giáo dục sinh viên trong nước và lưu học sinh cùng nhau phát triển. Hiện nay trường đã được chính quyền tỉnh Vân Nam chính thức phê chuẩn là Cơ sở đào tạo nhân tài quốc tế phục vụ cho kinh tế khu vực tỉnh Vân Nam, là Cơ sở hợp tác nghiên cứu về tài chính đối ngoại tỉnh Vân Nam. Hai cơ sở này đang gánh vác trọng trách đào tạo nhân tài quốc tế trình độ cao mang tính khu vực, thúc đẩy hợp tác và giao lưu kinh tế với cả nước nói chung, với các vùng xung quanh nói riêng.

1.      Đào tạo học vị cơ sở (bốn năm đại học chính quy, ba năm cao học)

Trường Đại học Tài chính và Kinh tế dựa vào nhu cầu thực tế của sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đã không ngừng cải tiến những môn chuyên ngành, đặc biệt hình thành những lí thuyết dạy học chuyên nghiệp, phân tích đề án và thực tiễn xã hội quan trọng như nhau, đào tạo toàn diện nhân tài ngành tài chính kinh tế tổng hợp cấp bậc cao.

2.      Dự án hai học vị

Trường Đại học Tài chính và Kinh tế kết hợp với các trường đại học của Pháp, Úc và Mỹ cùng nhau hợp tác đào tạo sinh viên với mô thức là 3+1, 1+2+1 và 2+1 v.v…, tức là sau khi hoàn thành các giai đoạn học tương ứng trong nước, sinh viên có thể tự chọn một trường đại học hợp tác với nước ngoài. Những ai đạt được thành tích theo yêu cầu và phù hợp với các điều kiện của hai trường, thì sau khi tốt nghiệp có thể cùng một lúc được nhận hai bằng.

3.      Triển khai hợp tác với các nước Châu Âu và Mỹ

Trường Đại học Tài chính và Kinh tế tích cực tận dụng những nguồn tài nguyên để đưa vào giáo dục chất lượng cao, đã triển khai dự án hợp tác với hình thức là 4+0 hệ cử nhân với các trường đại học như Keuka của USA, Charles Sturt của Úc và Napier của Edinburgh, ngoài ra nhà trường còn có dự án hợp tác với hình thức là 3+0 hệ cao học. Những dự án nói trên đều đã được Bộ giáo dục chính thức phê chuẩn.

4.      Hợp tác với các nước Đông Nam Á

Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam triển khai các dự án liên kết đào tạo với hình thức 3+2, 2+2, 3+3 với các trường đại học ở các nước ASEAN như Việt Nam và Thái Lan, sau khi hoàn thành các chương trình học giai đoạn đầu trong nước thì sinh viên của trường đối tác có thể trực tiếp lên lớp tương ứng ở Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam. Những ai có thành tích dạt yêu cầu và phù hợp với các điều kiện được cấp bằng thì sẽ được nhận học vị chuyên ngành tương ứng của trường Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam sau khi tốt nghiệp.

5.      Các môn học trọng điểm mang tính đặc sắc dạy bằng tiếng Anh

Trường Đại học Tài chính và Kinh tế dựa vào sức mạnh của đội ngũ giáo viên, ra sức xây dựng một bộ hệ thống môn quan trọng nhất mang tính đặc sắc dạy bằng tiếng Anh. Tuyên truyền đối ngoại các thành tích của Trung Quốc đã giành được trong các lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội từ Cải cách mở cửa đến nay, thu hút lưu học sinh với số lượng lớn đến trường chúng tôi học tập các môn học theo thời gian dài hoặc ngắn. Những môn học trong hệ thống này gồm có: Sơ lược về Trung Quốc, Cảm nhận văn hóa Trung Quốc, Sơ lược về Đông Nam Á, Hợp tác kinh tế khu vực và quốc tế, Quản lý học Hoa Hạ, Đàm phán và giao lưu thương vụ Đông Phương, Vấn đề kinh tế Trung Quốc đương đại, Quản lý biến cách Doanh nghiệp Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế hóa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Chính sách và thực vụ Trung Quốc, Thương vụ quốc tế Trung Quốc, Thương mại quốc tế Trung Quốc v.v…

6.     Môn học ngôn ngữ

Trường Đại học Tài chính và Kinh tế xây dựng cho các sinh viên đại học chính quy ngành quản lý tài chính các môn học như tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Mi-an-ma v.v… Đồng thời xây dựng cho sinh viên toàn trường các môn học tự chọn, cố gắng đào tạo nhân tài quốc tế hóa giỏi nhiều thứ tiếng.

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing